Okamžitý odber

Obaly ihneď k odberu:

Klopová krabica - 0,395€/ks
400/300/140 - 75 ks

FEFCO 0201    
BB3200BB

Klopová krabica - 0,495€/ks
350/350/350 - 70 ks

FEFCO 0201
2.40 BC

Klopová krabica - 0,295€/ks
354/274/243 - 280 ks

FEFCO 0201
B2200BB