Výroba vzoriek

Obal je neoddeliteľnou súčasťou logistického reťazca každého výrobku a ovplyvňuje nielen náklady spojené s prepravou, či skladovaním výrobku, ale i jednotlivé procesy, ktoré vznikajú vo vnútri každého logistického reťazca.

Kompletné riešenie:

príprava výkresovej dokumentácie

zhotovenie vzorky

zabezpečenie potrebnej technológie materiálu

zahájenie sériovej výroby

dodržanie kvality výroby na najvyššej úrovni

zabalenie a expedícia tovaru

Zhotovenie vzorky je na rozhodnutí zákazníka.