Štúdio

Pracovníci konštrukčného centra sú zárukou úspechu. Pre návrhy obalov využívajú najmodernejší software, ktorý umožňuje vytvorenie obalov podľa parametrov výrobku zákazníka.