Sídlo spoločnosti

TOP REFAL obaly, spol. s r.o.
Odbojárov 294/10
95501  
Tovarníky

IČO: 36567256

DIČ: 2021933958

IČ DPH: SK2021933958

Kontakt

Milan Čakajda
konateľ firmy

Ľubomír Goga
konateľ firmy

Bankové údaje

Číslo účtu v Slovenskej sporiteľni: 262700314/0900

IBAN: SK02 0900 0000 0002 6270 0314

Číslo účtu vo VÚB: 3182838659/0200

IBAN: SK85 0200 0000 0031 8283 8659

Ekonomické a personálne oddelenie

Ing. Jana Maťašeje

Anna Mackovičová

Katarína Čakajdová

Obchodné oddelenie

Ing. Michaela Beňová - Slováková

Milan Čakajda ml.

Tamara Jurkovičová

Bc. Roman Mihok

Výrobné oddelenie

Juraj Goga

Ladislav Grežďo

Máte záujem o naše služby?

Zavolajte nám alebo nechajte správu