Procesný reťazec

1. Vstupná konzultácia

Zákazník požiada o nacenenie obalov osobne, e-mailom, alebo telefonicky.

2. Analýza

Získané informácie sú postúpené internému tímu pracovníkov, ktorí spracujú a pripravia návrhy riešenia v súlade s požiadavkami zákazníka.

3. Prototyp

Na základe návrhov môže byť pripravená fyzická vzorka.

4. Technológia

Príprava potlačových a výsekových nástrojov pre výrobu obalov.

5. Cenová ponuka

Kvalifikovaný tím vypracuje cenovú ponuku podľa potrieb zákazníka.

6. Objednávka

V prípade súhlasu s cenovou ponukou, posiela zákazník objednávku.

7. Kúpna zmluva

Po doručení objednávky je vystavená kúpna zmluva a následne zaslaná zákazníkovi. Po jej odsúhlasení posúvame kúpnu zmluvu do výroby.

8. Vytvorenie zákazky vo výrobe

Objednanie materiálu, príprava potlačových a výsekových nástrojov a odborné nastavenie strojov.

9. Výroba

Výrobný proces sa začína po realizácii všetkých predchádzajúcich krokov. V jeho priebehu je dôsledná kontrola kvality a celého výrobného procesu.

8. Vytvorenie zákazky vo výrobe

Objednanie materiálu, príprava potlačových a výsekových nástrojov a odborné nastavenie strojov.

10. Kompletizácia zákazky

Hotové výrobky sú dodávané v rozloženom stave na paletách, prípadne v balení podľa požiadavky zákazníka.

11. Expedícia

TOP REFAL obaly, spol. s r.o. disponuje vlastnou flotilou nákladných vozidiel do 3,5t, do 12t, a nad 12t.